Малко Търново и региона...
Град Малко Търново се намира в югоизточна България на границата с Р. Турция и е център на едноименната община.
Жителите на града и селищата от региона са потомци на старо българско население.
На територията на града се намират два христиняски храма. Православната църква „Успение Богородично“ е разположена в центъра на Малко Търново. Вторият храм е източно-католическата църква „Света Троица“. През дълголетната си история църквата се е борила за опазване и утвърждаване на българската народност и духовност. Благодарение на усилията на православната и католическата църкви, българското население в Малкотърновско и Странджа e било спасено от погърчване и потурчване.
В Малко Търново и околностите му се намират множество археологически находки от особена важност, свързани с траките. Според редица известни изследователи на това място съществува селище от дълбока древност, за което предполагат откритите находки от различни епохи. Много интересни за посетителите са двете куполни тракийски гробници край града.
Градът има три музея — археологически, исторически и природонаучен.